De van Heemskerckschool is een openbare basisschool in Hoogezand die valt onder Stichting Ultiem. Met een enthousiast en betrokken team geven wij vorm aan eigentijds onderwijs.

Kernwaarden openbaar onderwijs

Onze openbare school heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet dit ‘algemeen toegankelijk’. Onze school is daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Op de openbare school worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. De leerkrachten spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol.

Het karakter van de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Die kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd:

Ieder kind is welkom

Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating.

Wederzijds respect

Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.

Waarden en normen

Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.

School en de samenleving

De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving.

Meer informatie

Met deze website willen we u een eerste indruk geven van onze school. Wilt u meer weten over onze school en onze onderwijsaanpak? Maak dan een afspraak met Janine Luitjes-Kwanten, directeur van de school directie@vanheemskerckschool.nl . Zij laat u graag zien hoe we werken, geeft antwoord op uw vragen en kan u een rondleiding door de school geven.